Chicago female MC, Katie Got Bandz, jumps on Nicki Minaj’s, “ChiRaq.”